Detailinformationen

Universiteit Gent

Universiteit Gent

Universität


24.04.2001, Letzte Änderung: 15.10.2019 Homepage

Beziehungen: Rijksuniversiteit Gent

Biographische Hinweise:

1991 aus Rijksuniversiteit Gent umbenannt

http://www.rug.ac.be/decreten/bijzonderdecreet/paper/paper.html: Bij de Vlaamse Executieve worden onder de benamingen "Universiteit Gent" en "Universitair Centrum Antwerpen" twee openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid opgericht, waarvan het statuut bij of krachtens dit decreet wordt bepaald. April 2001

Verweisungen:

UGentUniversiteit te GentUniversité de GandUniversity of GhentGhent UniversityUniversität Gent

Links in Kalliope