(1991)

Universität


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/10019747-4GND-ID: http://d-nb.info/gnd/10019747-4, 24.04.2001, Letzte Änderung: 03.08.2016 Homepage

Beziehungen: Rijksuniversiteit Gent

Biographische Hinweise:

http://www.rug.ac.be/decreten/bijzonderdecreet/paper/paper.html: Bij de Vlaamse Executieve worden onder de benamingen "Universiteit Gent" en "Universitair Centrum Antwerpen" twee openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid opgericht, waarvan het statuut bij of krachtens dit decreet wordt bepaald. April 2001

Links in Kalliope