Detailinformationen

Offenbach, Jacques (1819-1880)

Offenbach, Jacques (1819-1880)(Köln – Paris)

Komponist, Kapellmeister, Theaterdirektor, Violoncellist


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/118589598GND-ID: http://d-nb.info/gnd/118589598, 01.07.1988, Letzte Änderung: 13.03.2018 LCAuth ; MGG online ; MGG 2 ; NG online ; NG 2 ; Diz. mus. ; Wikipedia ; M

Beziehungen: Alcain, Herminie d' [Ehefrau]

Verweisungen:

Offenbach, Jakob (1819-1880)Offenbach, Jacques Jakob (1819-1880)Offenbach, Jaques (1819-1880)Offenbach, Jacob (1819-1880)Offenbach, J. (1819-1880)Offenbach, Giacomo (1819-1880)Offenbach (1819-1880)Eberts, Jakob (1819-1880) [Frueherer Name]Eberts, Jacques (1819-1880)Eberscht, Jakob (1819-1880)Levy, Jacques (1819-1880)

Links in Kalliope

Externe Quellen