Detailinformationen

Schübler, Johann Jacob (1689-1741)

Schübler, Johann Jacob (1689-1741)

Mathematiker, Architekturtheoretiker


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/11881804XGND-ID: http://d-nb.info/gnd/11881804X, 01.07.1988, Letzte Änderung: 10.03.2023 LoC-NA ; AKL

Beziehungen: Schübler, Johann Jacob, (1651-1723), Beziehung familiaer, [Vater]Schübler, Andreas Georg, (1698-1761), Beziehung familiaer, [Bruder]

Biographische Hinweise:

Dt. Mathematiker, Architekturtheoretiker, Zeichner

Architekturtheoretiker, Mathematiker, Deutschland

Verweisungen:

Schuebler, Johann Jacob (1689-1741)Schübler, Johann Jakob (1689-1741) [Thieme-Becker]Schübler, Johann J. (1689-1741)Schubler, Johann J. (1689-1741)Schübler, ... (1689-1741)Schibler, Giovanni G. (1689-1741)Schibler, Giovanni Giacomo (1689-1741)

Links in Kalliope

Externe Quellen