Detailinformationen

Gilbert, Robert (1899-1978)

Gilbert, Robert (1899-1978)(29.09.1899, Berlin – 20.03.1978, Muralto)

Librettist, Komponist, Schriftsteller, Liederdichter, Drehbuchautor


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/128793481GND-ID: http://d-nb.info/gnd/128793481, 25.02.2004, Letzte Änderung: 10.11.2019 LCAuth; BSB-Musik ; 12

Beziehungen: Gilbert, Jean (1879-1942) [Vater]Winterfeld, Henry (1901-1990) [Bruder]

Biographische Hinweise:

Librettist, Sohn von Jean Gilbert

Verweisungen:

Gilbert, R. (1899-1978)Winterfeld, David Robert (1899-1978) [Wirklicher Name]Winterfeld, Robert (1899-1978) [Wirklicher Name]Winterfeld, Robert David (1899-1978)Weber, David (1899-1978)Bertram, Rudolph (1899-1978) [Pseudonym]Bertram, Rudolf (1899-1978)Bertram, R. (1899-1978)

Links in Kalliope

Externe Quellen