Detailinformationen

Universiteit Gent

Universiteit Gent(1991)

Universität


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/10019747-4GND-ID: http://d-nb.info/gnd/10019747-4, 24.04.2001, Letzte Änderung: 13.04.2021 Homepage

Beziehungen: Rijksuniversiteit Gent

Biographische Hinweise:

http://www.rug.ac.be/decreten/bijzonderdecreet/paper/paper.html: Bij de Vlaamse Executieve worden onder de benamingen "Universiteit Gent" en "Universitair Centrum Antwerpen" twee openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid opgericht, waarvan het statuut bij of krachtens dit decreet wordt bepaald. April 2001

Verweisungen:

UGentUniversiteit te GentUniversité de GandUniversity of GhentGhent UniversityUniversität Gent

Links in Kalliope