Detailinformationen

Brückner, Oskar (1857-1930)

Brückner, Oskar (1857-1930)(02.01.1857, Erfurt – 08.06.1930, Wiesbaden)

Komponist, Dirigent, Musiker, Violoncellist, Geiger, Konzertmeister, Musiklehrer


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/116742259GND-ID: http://d-nb.info/gnd/116742259, 04.04.1996, Letzte Änderung: 20.04.2020

Beziehungen: Eichhorn, August (1899-1980) [Schüler]

Verweisungen:

Brückner, Oscar (1857-1930)

Links in Kalliope

Externe Quellen